More than memory

I’ve become tired

Of wasting my time

Thinking about choices

That I’ve made

Cause I can’t move forward

While looking behind

The only thing I can do now is change the way

That I use to be

Advertisements

18.03.09

Mình hay bị dụ dỗ bởi mấy bài melancholy giống zị, nghe ngày đêm rồi vu vơ theo một cách lãng òm -,-

Through a different kind of silence
I’m waiting, I’m wasting
Into the road of sadness
I’m walking without you

Hello, hello, hello, hello
Is it gonna last?
Why don’t you come and take me with you?
And so I know you had to go
I’m dreaming of the past
An echo of the years we passed through

Thích nghe câu “Hello, hello, hello, hello” kinh khủng. Cái cảm giác cô độc, chờ đợi và tàn phai đến nỗi không thể kiềm chế phải thốt lên trong tĩnh mịch “hello” đến cả 4 lần và hi vọng có ai đó đơn giản là nói chuyện với mình.